ic-mobile-menu
X

CHÍNH SÁCH VỀ COOKIE

Cookie được sử dụng trên trang web www.meandmil.com (“Trang web”). Chính sách này giải thích cookie là gì, cookie đang được sử dụng như thế nào trên Trang web, cách bạn có thể bật hoặc tắt cookie và cung cấp thêm thông tin về cookie.

COOKIE LÀ GÌ?

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập một trang web. Tập tin cookie được lưu trữ trong trình duyệt web của bạn hoặc ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và cho phép trang web hoặc bên thứ ba nhận ra bạn bằng cách thu thập thông tin được liệt kê trong bảng cookie. Cookie làm cho lần truy cập tiếp theo của bạn vào Trang web dễ dàng hơn và Trang web hữu ích hơn đối với bạn.

Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc “phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn không kết nối, trong khi cookie phiên sẽ bị xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt web của mình.

Người kiểm soát dữ liệu cá nhân là nhà cung cấp cookie thu thập chúng (các nhà cung cấp được liệt kê trên bảng cookie) và người nhận dữ liệu cá nhân là các cá nhân (nhân sự, bên thứ ba) được nhà cung cấp ủy quyền.

COOKIE ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN TRANG WEB NHƯ THỂ NÀO?

Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, một số tập tin cookie sẽ được đặt vào trình duyệt web của bạn. Cookie được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Để kích hoạt một số chức năng của Trang web
  • Để cung cấp số liệu phân tích

NHỮNG COOKIE NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN TRANG WEB NÀY?

Các loại cookie sau, có thể là cookie phiên và cookie liên tục, được sử dụng trên Trang web:

  • Cookie thiết yếu. Các cookie như vậy được sử dụng cho kết nối của bạn với Trang web và ghi nhớ các tùy chọn của bạn liên quan đến Trang web (ví dụ: cookie liên quan đến lựa chọn ngôn ngữ của bạn hoặc trình bày kết quả tìm kiếm trong Trang web).
  • Cookie phân tích. Những cookie như vậy được sử dụng để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Trang web để chúng tôi cải thiện Trang web. Việc sử dụng các cookie này phải được sự đồng ý của bạn.

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ BẬT/TẮT COOKIE?

Bạn có thể bật hoặc tắt cookie hoặc đặt trình duyệt web của mình (ví dụ: Chrome, Internet Explorer κ.α.) để xóa hoặc từ chối cookie. Vui lòng truy cập trang trợ giúp của trình duyệt web của bạn để biết thêm thông tin.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn xóa cookie hoặc từ chối chấp nhận chúng, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng chúng tôi cung cấp trên Trang web, bạn không thể lưu trữ tùy chọn của mình và một số trang của chúng tôi có thể không hiển thị đúng cách.

  • Nếu bạn truy cập Trang web thông qua trình duyệt web Chrome, vui lòng truy cập trang này từ Google.
  • Nếu bạn truy cập Trang web thông qua trình duyệt web Internet Explorer, vui lòng truy cập trang này từ Microsoft..
  • Nếu bạn truy cập Trang web thông qua trình duyệt web Firefox, vui lòng truy cập trang này từ Mozilla.
  • Nếu bạn truy cập Trang web thông qua trình duyệt web Safari, vui lòng truy cập trang này từ Apple.
  • Nếu bạn truy cập Trang web thông qua bất kỳ trình duyệt web nào khác, vui lòng truy cập các trang web chính thức của trình duyệt web của bạn.

BẠN CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ COOKIE Ở ĐÂU?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie tại các trang web của bên thứ ba sau: